“مدرسه کوچک فارسی”، شعبه ی زبان فارسی مدرسه هنر خلاق کودکان (موسسه آموزش کانادایی) است. خواندن و نوشتن فارسی و سایر مفاهیم “ایران و ایران شناسی” را با رویکرد رجیو امیلیا ( روش مورد استفاده در مدارس کانادا) به کودکان دوزبانه آموزش می دهد.

روش تدریس در “مدرسه کوچک فارسی”، مبتنی بر آموزش هنر خلاق است. تمرکز این شیوه آموزشی بر تجربیات شخصی کودک از هنر، ضمن آموزش فرآیندها و تکنیک­ هاست. کودک می آموزد که در بستری از عناصر فرهنگ فارسی و از راه  ابزار هنری دست به آفرینش بزند. خلق صوت، حرکت، تصویر و داستان در دو مقیاس دوبعدی و سه بعدی ماحصل فیزیکی این کلاس هاست.

“مدرسه کوچک فارسی” معتقد به تاثیر آموزش هنر بر ذهن کودکان است. از این جهت برنامه را هنرخلاق می نامد. برنامه این مدرسه بر مبنای متداول ترین متدها شامل مونتسوری، والدروف، رژیو امیلیا و آخرین تحقیقات در زمینه تعلیم و تربیت کودکان دوزبانه، در کنار شیوه های نوین پرورش خلاقیت است. در این مدرسه با تلفیقی از همه این دستاوردها، روش و فلسفه آموزشی منحصربه فردی از آموزش توامان هنر و فرهنگ و زبان درانداخته شده که بیشترین فایده را برای کودکان دوزبانه داشته باشد .

نقاشی، کاردستی، موسیقی، داستان، رقص و نمایش، برنامه های دائمی مدرسه کوچک فارسی هستند. آموزش آن ها به تنهایی یا در دل برنامه های دیگر و در راستای کمک به آنهاست. مثلا از کودکان خواسته می شود که برای نمایش ­شان، خود ماسک تهیه کنند (کاردستی و نمایش). یا سناریوی نمایشی که قرار است بازی کنند را خودشان بنویسند (نمایش، داستان). برای داستانی که می شنوند تصویرسازی کنند ( داستان، نقاشی) و غیره. مفاهیمی که از راه  هریک از این برنامه ها به کودکان منتقل می شوند برگرفته از تاریخ، جغرافی، ادبیات و سنت های ایران است. درهم آمیزی این مفاهیم از راه  تجربیات هنری هر کودک، متفاوت بوده و منجر به رشد خلاقیت او در کنار هنرآموزی، فرهنگ آموزی و زبان آموزی می شود.

یکی از اهداف اصلی مدرسه کوچک فارسی، تولید موسیقی به زبان فارسی برای ایجاد ارتباط با کودکان و انتقال مفاهیم مورد نظر است. آواز خواندن ابزار موثری برای تقویت دایره واژگان کودکان به هر زبانی است. این برنامه شامل آواز خوانی یک نفره و گروهی همراه با حرکات موزون، همراه با ساز نوازی می باشد.

انیمشن سازی با مشارکت بچه ها، استفاده از شخصیت هایی الهام گرفته از آن ها یا حتی تصویرسازی خودشان از جدیدترین ابزار به کار گرفته شده در مدرسه کوچک فارسی است!

از دیگر اهداف مدرسه، خلق آثار نمایشی ارزشمندی است که به جهت کیفیت، قابلیت اکران عمومی نیز داشته باشد.

به تناسب پیشرفت برنامه کلاس، از متخصصان هر رشته ( نقاشی، نمایش، رقص، موسیقی و … ) به عنوان مهمان دعوت خواهد شد.