مخاطب:

کودکان ایرانی یا فارسی‌زبان یا علاقه‌مند به یادگیری زبان و فرهنگ ایرانی

بزرگتر از 6 سال تا 12 سال

ترجیحا قادر به خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی

هدف:

آموزش خواندن و نوشتن فارسی

آموزش تاریخ، جغرافی و فرهنگ ایران و ادبیات قدیم و معاصر فارسی

تقویت مکالمه و فهم زبان فارسی

آموزش مهارت‌های هنری

برنامه‌های آموزشی:

بازی با کلمات و حروف

روخوانی، روان‌خوانی

انیمیشن‌های مدرسه

گفتگو در مورد مباحث آموزشی

کاردستی و نقاشی

موسیقی، رقص و آواز

بازی‌های گروهی

شرکت در جشن‌های سه ماهه‌ی مدرسه

شرکت در برنامه‌های گردش علمی/ هنری مدرسه