” کوچک” مدرسه فارسی برای کودکان 2 تا 12 ساله است که محتوای آموزشی اش را از هنر، فرهنگ، تاریخ و جغرافیای ایران وام گرفته است. روش آموزشی مدرسه آموزش خلاق، با بهره‌گیری از دانش روان‌شناسی و مراحل رشد ذهنی کودک و با الهام از روش ” مونته سوری” است.

هدف مدرسه ” کوچک” ، آموزش و تمرین ایرانی بودن، در کنار پرورش مهارت‌هایی چون خواندن و نوشتن و صحبت کردن و نیز معلوماتی در مورد سرزمین ایران، به کودکان کانادایی – ایرانی، از طریق سرگرمی و بازی است.

در مدرسه ” کوچک” کودکان ترغیب می شوند تا ضمن بیان برداشت شان از “ایرانی بودن” در محیطی گرم و صمیمی با دوستانی جدید به بازی و شادی بپردازند. دوستان ” کوچک” ما ، هم زمان که به مهارت های هنری، خلاقانه و دانش ایران شناسی و فارسی مسلط می شوند، از “ایرانی بودن” خود لذت برده و به آن افتخار خواهند کرد!

برای رسیدن به اهداف بالا، دوره‌های زیر تدارک دیده شده‌اند:

کوچک 1

کوچک 2